Mix Of Files

Plzeňský lékařský sborník - Pilsen medical report - Supplementum 87/2017PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
kolektiv autorůTradiční lékařská konference „Postgraduální lékařské dny – Plzeň 2017“ se konala v roce 2017 ve dnech 7. až 9. února v Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty v Plzni. Byla zvolena nosná témata přednášek: „Problematika diagnostiky a léčení nemocných vyššího věku“ a „Personalizovaná medicína a doporučené postupy“. Proč zrovna tato témata? Odpověď je zřejmá. Vždyť jsou to právě starší nemocní, kteří potřebují ve větší míře lékařskou pomoc a diagnostické a terapeutické postupy mají v tomto věku některé zvláštnosti. Druhé téma souvisí se skutečností, že se v současné době hodně zdůrazňují „Doporučené postupy“ v diagnostice a léčení onemocnění. Je to samozřejmě správné, ale nesmí se to považovat za „závazné postupy“. Člověk je individualita a vždy je třeba k tomu přihlédnout, respektovat jeho odlišnosti, proto „Personalizovaná medicína“. Každým rokem je také na této konferenci věnován určitý prostor i dalším zajímavým sdělením, která zazněla v rámci sekce „Varia – čím se může pochlubit naše pracoviště“. Lze vyjádřit přesvědčení, že toto lékařské jednání přineslo užitek účastníkům a rozšířilo jejich znalosti v rámci postgraduálního vzdělávání. Předmluva L. Čeledová, R. Ptáček, H. Ptáčková, R. Čevela: Psychosociální aspekty posuzování stupně závislosti seniorů K. Zikmundová, J. Kotrba, P. Buňatová: Některé ukazatele nemocnosti osob ve vyšším věku J. Kotrba, K. Zikmundová, P. Buňatová: Způsob života dlouhověkých obyvatel J. Novák, V. Zeman, M. Štork: Diagnostika zdatnosti osob vyššího věku M. Langmajer: Nejčastější infekční komplikace na Geriatrickém oddělení v r. 2016 I. Škúci, M. Seidl: Možnosti léčby maligních gliomů u nemocných ve starším věku a ve stáří R. Kunc, H. Kučerová, K. Soukupová, M. Langmajer: Alzheimerova choroba - úskalí diagnostiky a možnosti terapie T. Pavelka, M. Salášek, D. Weisová: Geriatrické zlomeniny pánevního kruhu - nová jednotka, nová výzva M. Štork, J. Novák: Hodnocení kvality pohybové aktivity J. Novák, V. Zeman, M. Štork: K čemu potřebujeme anaerobní kapacitu M Emmerová, Z. Poklopová, J. Růžička, D. Suchý: Standard diagnostiky a léčby akutní otravy oxidem uhelnatým E. Korčáková, H. Mirka, T. Skalický, J. Brůha: Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování časného efektu radiofrekvenční ablace jaterních nádorů M. Salášek, E. Havlová, T. Pavelka, J. Šlechtová, D. Weisová: Heparinem indukovaná trombocytopenie typu II při aplikaci nadroparinu u pacienta po primární TEP kolena - kazuistika S. Volovár: Endomyokardiální fibróza u pacienta s eozinofilní granulomatózou s polyangiitidou V. Rogalewicz: Hodnocení zdravotnických technologií jako nástroj strategických rozhodnutí v oblasti lékařských přístrojů S. Kos: Individualizovaný doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrakční plicní nemoci (CHOPN) Z. Chudáček: Výužití obrazové fůze US/MR 1,5T v rámci biopsie prostaty na Radiodiagnostickém oddělení FN Plzeň-Bory J. Hommerová: Krevní biomarkery u spontánní intracerebrální hemoragie - historie a současné postavení P. Buňatová, K. Zikmundová, D. Chmelařová, K. Šámalová, J. Kotrba: Studenti se speciálními potřebami na Lékařské fakultě v Plzni P. Říská, P. Jehlička, M. Kepková, E. Dortová, J. Dort, R. Vondráková: Novorozenec s kolekcí tekutiny v předním mediastinu - kazuistika S. Marečková, I. Rusňáková, I. Sováková: Využití laserové tomografie v diagnostice glaukomu M Chalupová, A. Skálová: Metastatická oportunní infekce orální etiologie L. Dolanská, H. Dolanský: Faktory negativně ovlivňující účast na preventivních prohlídkách - výsledky průzkumu v období 2007-2016 P. Zeman: Současný koncept a doporučené postupy rekonstrukce předního zkříženého vazu kolena M Seidl: Výužití flowmetrie v cerebrovaskulámí chirurgii O. Ondič, R. Ferko, J. Kašpírková, M. Švajdler Jr., B. Rýchly, P. Talarčík, J. Bouda, M. Michal: Dysplazie čípku dělohy s bizarními buňkami K. Procházková, M. Staehler, I. Trávníček, T. Pitra, V. Eret, T. Urge, L. Eberlová, M. Roušarová, P. Hošek, Z. Chudáček, J. Ferda, O. Hes, M. Hora: Papilámí renální karcinom typu 1 se podstatně liší od ostatních papilámích renálních karcinomů České souhrny přednesených prací...celý text


Columbia College Chicago W2. Tronic and in printed formats while always protecting the rights of authors to. Tafsiri Hilol PDF. Address reprint requests to Dr. Proces řízení zadávání zakázek se provádí, ve které procesní skupině. Obsahuje lánky autor z Lékaské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni i z ostatních fakult.


87 2017

Miroslav Urbánek pedseda PhDr. Zdenk Pospíil Dr. Prague Medical Report je anglický multidisciplinární biomedicínský asopis od 1. Pednosta kliniky telefon mail Prof. statistical methods biases in studies and relevance and validity of evidence. Organizujeme i mimohokejové aktivity.Yr Pilsen Weather forecasthttpsyr.noforecastdailytableczech republicpilsenTodays weather forecast by the hour and long term. 165166 ADE Morphometry of the peripheral nerve in experimental diabetes mellitus E. Tovární 1839 769 01 Holeov. Mistrovství Modernizovat ideologie PLZESKÝ LÉKASKÝ SBORNÍK PILSEN MEDICAL REPORT SUPPLEMENTUM 872017 . Vápencová vysoká škola.

UBC Education PhD.


E-knihy v PDF, epub, mobi Plzeňský lékařský sborník - Pilsen medical report - Supplementum 87/2017 PDF. E knihy zadarmo kolektiv autorů.