Mix Of Files

Dětská přednemocniční a urgentní péčePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Vladimír Mixa, Pavel Heinige, Václav VorubaOBECNÁ ČÁST 1. Zásady a organizace dětské přednemocniční a urgentní péče 2. Anatomické a fyziologické odlišnosti dětského věku související s urgentní péčí 3. Základy farmakologie v dětské urgentní medicíně 4. Základní propedeutické postupy 5. Schéma přijetí dítěte na urgentní příjem, nízkoprahový a vysokoprahový příjem, triáž 6. Základní propedeutika vyšetřování dítěte v urgentní péči SPECIÁLNÍ ČÁST 7. Dopravní nehoda 8. Kraniotrauma 9. Úrazy obličeje - oko, nos, zuby 10. Poranění hrudníku 11. Úrazy páteře 12. Úrazy břicha 13. Úrazy končetin - fraktury, luxace 14. Polytrauma 15. Popáleninový úraz v dětském věku 16. Tonutí 17. Cizí těleso v dýchacích cestách 18. Cizí těleso v trávicím traktu 19. Podezření na týrané a zneužívané dítě 20. Pokousání psem 21. Uštknutí hadem 22. Kousnutí hmyzem 23. Bolesti hlavy 24. Dušnost 25. Sufokace 26. Kašel, stridor 27. Bolet, otok krku 28. Bolest v oblasti ucha a nosu 29. Bolest na hrudi 30. Palpitace 31. Cyanóza 32. Bolest kloubů, končetin, zad, neúrazová 33. Bolet, otok skrota, genitálu 34. Otok dolních končetin, povšechný otok 35. Poruchy vědomí 36. Kolapsový stav 37. Křeče 38. Horečka 39. Hypotermie 40. Alergie, anafylaxe 41. Bolesti břicha 42. Zvracení 43. Průjem 44. Krvácení z konečníku a krev ve stolici u dětí 45. Dysurie, anurie, hematurie 46. Dysmenorea 47. Neprospívání u kojenců a batolat 48. Dehydratace, metabolický rozvrat 49. Žloutenka 50. Kožní projevy a léze, exnatém, krvácivé projevy na kůži 51. Úpal, úžeh 52. Intoxikace 53. Otrava oxidem uhelnatým 54. Abúzus alkoholu a návykových látek 55. Akutní psychóza, akutní stavy v dětské psychiatrii RESUSCITACE 56. Kardiopulmonální resuscitace 57. Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence 58. Překotný porod 59. Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení PŘÍLOHY 60. Diferenciální diagnostika na podkladě klinických a laboratorních příznaků 61. Laboratorní vyšetření...celý text


Program Leadershipu FBI 2021. Autoi knihy mají bohaté zkuenosti z práce zdravotnického.Urgentní píjem pro dtské pacienty Fakultní Thomayerovahttpsftn.czurgentniprijemprodetskepacienty362Obsah stránky Urgentní píjem pro dtské pacienty. V Prehospital section EuSEM Evropská spolenost urgentní medicíny vznikl návrh dotazníkového przkumu který by zmapoval souasnou situaci v poskytování pednemocniní pée. Dtská pednemocniní a urgentní pée Ochrana proti spamu. Dtská pednemocniní a urgentní pée.


Urgentní

Urgentní píjem je umístn v pízemí pavilonu B5 v irích prostorách ambulantního traktu kliniky a zajiuje vysokoprahý píjem ivot ohroující poranní dtských pacient od sloek pednemocniní pée pedevím Zdravotnické záchranné. Jana eblová Jitka Dissou. Kolektiv autor specialist zabývajících se dtskou intenzivní medicínou a pednemocniní péí pipravil publikaci která si klade za cíl poskytnout tenái orientaci v problematice dtské urgentní pée. Vydavate Mladá fronta. Účast žen v sektoru veřejného zdraví. Dopravní úrazy thotných en. Tuto péi poskytuje zdravotnická záchranná sluba pi své innosti svými lidmi a prostedky. Kniha je urena pro lékae i nelékaský. San Antonio vysoká škola věda. Kupte knihu Dtská pednemocniní a urgentní pée od Vladimír Mixa na Martinus.cz. Úel zpracování os. Znak ředitele NCIS. Dtská pednemocniní a urgentní pée Kolektiv. Adobe Ebook platforma.

Harry Potter a shrnutí kamene filozofa.


E-knihy vydajte si knihu Dětská přednemocniční a urgentní péče PDF. Jak číst knihy PDF v mobilu Vladimír Mixa, Pavel Heinige, Václav Voruba.

Dětská Přednemocniční A Urgentní Péče