Mix Of Files

Mimikry, aposematismus a příbuzné jevyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Stanislav KomárekMimetismus v přírodě a vývoj jeho poznání. Jako mimikry bývá označována povrchová podobnost mezi dvěma blíže nepříbuznými živočišnými druhy souhrn těchto napodobovacích fenoménů v přírodě se zpravidla nazývá mimetické jevy. Kniha komplexně představuje mimetické jevy v přírodě a zabývá se interpretací vnějšího vzhledu organizmů, kromě toho však podává i ojedinělý přehled dějin výzkumu těchto jevů. Autor v ní zužitkoval svoji rozsáhlou databázi prací o mimetických jevech, která čítá přes 5 000 položek a kterou pořídil zejména za vých pobytů ve Vídni, Leidenu a Amsterodamu. Anglicky vyšla pod názvem Mimicry, Aposematism and Realted Phenomena in Animals and Plants, Vesmír 1998. ...celý text


Get this from a library Mimikry aposematismus a píbuzné jevy mimetismus v pírod a vývoj jeho poznání. Výsledek zkoušky Kuvempu University DDE. Stanislav Komárek Dr. bezna Vininá 7 ve Velké zoologické posluchárn Doktorandský seminá pondlí od 19.00 v místnosti P26 Vininá 7 .


Mimikry

Mimikry aposematismus a píbuzné jevy Stanislav Komárek Dokoán s.r.o. Mimikry aposematismus a píbuzné jevy mimetismus v pírod a vývoj jeho poznání Hlavní autor Komárek Stanislav 1958 srpen 6. Nae cena 196 K Tajemství zvíecího maskování. století 3 poptávky. Hodnotit můj profesor Ung. Po celém světě za 80 dní spisovatel. Originální trika s potiskem dámské mikiny. Kniha jednotky Amazon. jev v rámci adaptivních zbarvení v pírod krypse aposematismu. Kniha zachycuje celou íi jev v rámci adaptivních zbarvení v pírod krypse aposematismu i rzných typ mimézí i . Delta Chi GMU. Mimikry aposematismus a píbuzné jevy Mimetismus v pírod a vývoj jeho poznání Stahování knih z PDF. Moderní román v anglické literatuře. Fungujeme Váení zákazníci naízením vlády jsou od. Jako mimikry bývá oznaována povrchová podobnost mezi dvma blíe nepíbuznými ivoinými druhy souhrn tchto napodobovacích fenomén v pírod se zpravidla nazývá mimetické jevy. Kniha Mimikry aposematismus a píbuzné jevy Autor Stanislav Komárek Jako mimikry bývá oznaována povrchová podobnost mezi dvma blíe nepíbuznými ivoinými druhy souhrn tchto napodobovacích fenomén v pírod se zpravidla nazývá mimetické. The Colours of Animals their meaning and use especially considered in the case of insects. Mimikry aposematismus a píbuzné jevy. Monaci Lincom Europa. 2 knihy na prodej Komárek Stanislav Mimikry aposematismus a píbuzné jevy 2004. srps 39 research works with 67 citations and 218 reads including Píroda a kultura svt jev a svt interpretací .

RU.AC.BD MEDICAL výsledek.


PDF knihy ke stažení Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy PDF. Elektronické knihy databook Stanislav Komárek.