Mix Of Files

Apofthegmata 1983–1990PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Otec JeronýmDom Samuel Lauras, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, v tomto svazku předkládá výroky otce Jeronýma, otce Patrika a otce Mikuláše, trapistických mnichů ze Sept-Fons, jak je jako novic vyslechl před třiceti lety, a doplňuje je několika komentáři a vzpomínkami. „K povaze Apofthegmat nedílně patří to, že jsou určitým způsobem živoucí a tajuplná, což od čtenáře či posluchače vyžaduje, aby je přijímal s jistou poslušností podle latinského slovesa oboedire (stejně tak i české sloveso – poslouchat). Nemáme je tedy vykládat a hodnotit na základě našich osobních preferencí, nýbrž jim máme dovolit, aby jejich slova vdechla život našemu vlastnímu životu. ... Apof, jak tvrdí vzdělanci, k významu přidává rovinu vážící se k výšce. Apofthegmata. Slovo vyslovené shora, z pozice autority. Slovo, které pozvedá naslouchajícího, slovo, k němuž se i ten, kdo mu chce naslouchat, musí sám pozvednout.“...celý text


Apofthegmata ekniha Autor otec Jeroným kolektiv Autobiografické vzpomínky opata Samuela francouzského trapistického mnicha z klátera v Novém Dvoe u Tachova ve kterých pedkládá výroky Jeronýma a dalích mnich z francouzského trapistického klátera SeptFons. Dom Samuel Lauras opat novodvorský. Ekniha Apofthegmata 19831990 Otec Jeroným. Apofthegmata 19831990. Apofthegmata 19831990 výroky otce Jeronýma otce Patrika a otce Mikuláe trapistických mnich ze SeptFons.


1983

Apofthegmata Autor Jeroným otec a kol. Dom Samuel Lauras opat trapistického klátera v Novém Dvoe v tomto svazku pedkládá výroky otce Jeronýma otce Patrika a otce Mikuláe trapistických mnich ze SeptFons jak je jako novic vyslechl ped ticeti lety a dopluje je nkolika komentái a vzpomínkami. Otec Jeroným. Elektronická kniha Apofthegmata 19831990 na www.alza.cz. Rte25admission.maharashtra.gov.in říká. Vše v jedné vězní třídě 10 Free PDF. Publisher Opatství Nový Dvr ve spolupráci s nakladatelstvím . Sociální věda Research New York. Mostový program Infosys plat. 196 K 176 K. Název knihy Apofthegmata 19831990. Učitel Sen Flashcard Maker. Jsme vae knihkupectví s tradicí. Dom Samuel Lauras opat trapistického klátera v Novém Dvoe v tomto svazku pedkládá výroky otce Jeronýma otce Patrika a otce Mikuláe trapistických mnich ze SeptFons jak je jako novic. Kniha Apofthegmata je v.

University of West Georgia fotbalová divize.


Tisícky ekníh online Apofthegmata 1983–1990 PDF. Levné PDF knihy Otec Jeroným.