Mix Of Files

Kodžiki: Kronika dávného JaponskaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ó no JasumaroStarojaponská kronika Kodžiki (v doslovném překladu Záznamy dávných událostí) je vůbec nejstarším dochovaným dílem japonské prózy. Poprvé byla údajně zveřejněna roku 712, její obsah a snad i její zápis je ale patrně starší. Kronika líčí dějiny Japonska od stvoření světa a japonských ostrovů až po konec vlády císařovny Suiko (r. 628). Je pro ni příznačná snaha o skloubení autochthonní starojaponské mytologie s veškerými tehdy dostupnými historickými záznamy i jejich soudobou interpretací. Jejím smyslem bylo mimo jiné vytvořit či ověřit oficiální genealogii japonské císařské dynastie, která svůj původ odvozovala od bohyně slunce Ama Terasu. Měla také konkurovat čínským historickým análům i čínskému politickému vlivu, stejně jako šířícímu se buddhismu. Japonci pokládají nejstarší dochovaný rukopis kroniky Kodžiki za svůj národní poklad, jedná se však bezesporu i o jedno ze vzácných děl literatury světové. Kronika představuje jedinečný pramen pro poznání starojaponské mytologie, náboženských zvyklostí, způsobu života předbuddhistické společnosti a je samozřejmě rovněž nepostradatelným materiálem pro rekonstrukci skutečných raných japonských dějin. Mimoto v ní však nalezneme celou řadu starojaponských básní, patrně plodů staré ústní tradice....celý text


Vydavatestvo ExOriente 2013. Je hezké e si meme peíst natolik základní japonské dílo. Odpovdla mu Jsem dcera Mocného boha velehor a jmenuji se Vzneená boská dcera z Aty. Poprvé byla údajn zveejnna roku 712 její obsah a snad i její zápis je ale patrn starí. Praha ExOriente 2013.


Japonska Jmena

Liberální umění vysoké školy v New Yorku. Druhé opravené vydání 2013. Yale Masters v ekonomii. Stránka vnovaná eskému pekladu nejstarí japonské kroniky z roku 712. Kodiki Kronika dávného Japonska. Online aplikovat práci pro studenta 10. pass. Starojaponská kronika Kodiki v doslovném pekladu Záznamy dávných událostí je vbec nejstarím dochovaným dílem japonské prózy. Nejstarí japonská písemná památka kronika Kodiki vychází v eském pekladu prof. West Shore knihkupectví.

Stupeň řízení lidských zdrojů v blízkosti mě.


Elektronické knihy po česku Kodžiki: Kronika dávného Japonska PDF. databáze knih Ó no Jasumaro.