Mix Of Files

Nejstarší zobrazení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na picím rohu Václava IV.PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr StančíkV klenotnici saských kurfiřtů a králů Rezidenčního zámku v Drážďanech je vystaven ceremoniální picí roh z dutého rohu buvola, zdobeného pozlaceným stříbrem a přihrádkovým smaltem. Byl vyroben v Praze kolem roku 1400 v „krásném“ slohu vrcholné gotiky, patrně v pražské dvorní zlatnické dílně římského a českého krále Václava IV. Na špičatém konci rohu je umístěna trojrozměrná architektonická miniatura, cizelérsky provedená ze stříbra metodou kovotepané montáže s rytinami v kombinaci s litými detaily. Miniaturu lze jednoznačně identifikovat jako oktogonální kapli Božího Těla a Krve, zbudovanou v letech 1382-1392 záhadným Bratrstvem obruče s kladivem uprostřed dnešního Karlova náměstí na Novém Městě pražském. Kaple měla unikátní architektonickou formu centrální věže s osmi kaplemi na půdorysu osmicípé hvězdy, navíc hrála významnou úlohu ve středoevropských dějinách pozdního středověku. Přesto byla v roce 1791 do základů zbořena a na jejím místě dnes vede rušná komunikace. Architektonická miniatura znamená cenný příspěvek pro poznání původní podoby kaple, neboť její plány se nedochovaly a dosud nejstarší známé vyobrazení pochází až z roku 1536. Publikace vznikla jako rozšířená a doplněná verze autorova článku: Možný odraz architektonického řešení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na Picím rohu Václava IV. (Staletá Praha 33, 2017/1, 153-164)....celý text


1419 první praské defenestrace která byla zaátkem husitského hnutí. Krásná je tato má zemhlePraha. název Nejstarí zobrazení novomstské kaple Boího Tla a Krve na picím rohu Václava IV. Petr StaníkMoný odraz architektonického eení novomstské kaple Boího Tla a Krve na Picím rohu Václava IV. Kateiny 8 sv.


Kaple Božího Těla

Vstupenky na akce které se konají v míst Kaple Boího Tla Olomouc. Film ohně a zuřivosti. Bucky Barnes X Reader chytil v zákoně. átky novomstské jezuitské koleje u sv. kaple Boího Tla a Krve jako alomounv chrám na iniciále z Bible Václava IV. Pojme se seznámit s námstím. Rozdíl mezi ++ A a ++ v C. Patí k nemnoha celistv dochovaným prostorm zachovaným z vrcholn gotického období tzv. tvrt století zapsání Prahy na Seznam svtového ddictví UNESCO In memoriam Ing. Jak pracovat na advokátní kanceláři před právnickou školou. Popis Celosvtov první a zatím i jediná monografie o zaniklé kapli Boího Tla a Krve. Up Board HighSchool výsledek 2019 třídy 10. autor Petr Staník. v roce 1348 v souvislosti se vznikem Nového Msta praského.

Edexcel English Literature Merchant z Benátek.


Elektronické knihy PDF epub Nejstarší zobrazení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na picím rohu Václava IV. PDF. Internetová PDF knihy online poradna Petr Stančík.